Cenník

REALITY.SK - CENNÍK SLUŽIEB

Súkromná inzercia

Vloženie súkromného inzerátu do systému REALITY.SK je platenou službou. Zverejnenie inzerátu pre verejnosť je možné vykonať platobnou, kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo zaslaním SMS v cene 12€ s DPH. Doba zverejnenia je 30 dní (inzerát je možné kedykoľvek vymazať bez nároku na vrátenie platby alebo časti platby). 

Viac o podmienkach súkromnej inzercie nájdete tu.

Cenník a popis doplnkových služieb pre súkromnú inzerciu nájdete tu.

 

Realitné kancelárie    

Reality.sk používajú na spoplatňovanie takmer všetkých služieb kreditný systém - spôsob fungovania je popísaný tu.   

Cenník pre spoločný balík služieb Reality je k dispozícií na vyžiadanie na obchodnom oddelení. Kontakt na obchodné oddelenie nájdete tu.


Cenník služieb pre realitné kancelárie je platný od 7.1.2021. Zmena cien vyhradená.