Mnohí Slováci netušia, že zdedili pozemok po svojich predkoch: Teraz si ho môžu vyhľadať v zozname

Tisíce pozemkov na Slovensku nemajú majiteľa. Možno ste ho zdedili aj vy a ani o tom neviete. Od 1. januára 2023 si to však môžete preveriť na zoznamoch Slovenského pozemkového fondu.

Slovenský pozemkový fond začal v tomto roku zverejňovať zoznam nezistených vlastníkov pôdy a bude tak robiť dvakrát ročne kvôli „zvýšeniu transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy,“ ako sám Slovenský pozemkový fond na svojom webovom sídle uvádza. Veronika Michalíková, z AKMV advokátska kancelária s.r.o. vám poradí, ako si vyhľadať nehnuteľný majetok po svojich predkoch.

Kde nájdem tieto informácie?

Všetky údaje, ktoré nájdete na oficiálnej stránke Slovenského pozemkového fondu, majú čisto informatívny charakter. Zoznam nezistených vlastníkov je rozdelený do siedmych súborov podľa názvov katastrálnych území. Obce a mestá, v ktorých pozemky ležia, sú zoradené podľa abecedy a pri každom pozemku je uvedené aj číslo Listu vlastníctva a meno pôvodného majiteľa, ktorý už nežije. Všetky zoznamy môžete nájsť na týchto siedmych linkoch.  

Čo robiť v prípade, ak v zozname nájdem svojho predka?

Ak nastane situácia, že svojho predka nájdete v zozname, ako prvé by ste sa mali uistiť, či sa po smrti daného predka uskutočnilo dedičské konanie. Ak dedičské konanie po smrti poručiteľa prebehlo, môžete na súd, na ktorom dedičské konanie prebehlo, podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve. Pokiaľ z nejakého dôvodu dedičské konanie neprebehlo, je možné podať na súd návrh na prejednanie dedičstva.

Slovenský pozemkový fond zároveň zverejňuje i zoznam nezistených vlastníkov, ktorých vlastnícke právo bolo zo strany Slovenského pozemkového fondu prevedené v období 1.1. – 31.12.2022.

Zdroj: AKMV

Zdroj foto: pozfond.sk