Daňová poradňa

Budem platiť dane  za predaný pozemok, ktorý som predal v ten istý rok ako mi ho mama darovala? 02 Oct

Budem platiť dane za predaný pozemok, ktorý som predal v ten istý rok ako mi ho mama darovala?

Dobrý deň chcel by som sa opýtať či budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti. Mama mi v roku 2010 darovala ornú pôdu nachádzajúcu sa v extraviláne obce. Nadobudla ju v roku 2002. Ja som túto pôdu v tomto kalendárnom roku predal. V roku 2012 som mal vypracovaný znalecký posudok na cenu za m2 35€. a ja som ju predal za 32€. Otázka znie budem platiť dane a ako, či si budem môcť uplatniť nejaké výdavky (napr. na úpravu prístupovej cesty?.....)? Za odpoveď Vám vopred ďakujem. mail : jplesivcak@gmail.com S pozdravom Plešivčák

Daňová poradňa
Čo je z daňového hľadiska výhodnejšie: darovanie alebo predaj za symbolickú cenu? 02 Oct

Čo je z daňového hľadiska výhodnejšie: darovanie alebo predaj za symbolickú cenu?

Dobrý deň, darovať či predať byt? Rodičia sú spoluvlastníci bytu, v ktorom bývam aktuálne už len ja (mám tu trvalý pobyt). Oni už majú cca 3 roky trvalý pobyt na inej adrese. Tento byt bol pôvodne družstevný a po revolúcii bol daný do osobného vlastníctva. Čo je pre obe strany výhodnejšie - darovať alebo predať za symbolickú sumu? Aké právne, daňové (finančné) alebo iné povinnosti z oboch možností vyplývajú? Je takýto predaj za symbolickú sumu nejako právne napadnuteľný (napr. krátenie dane a pod.)? Ďakujem.

Daňová poradňa
Ak nehnuteľnosť bola ohodnotená v dedičskom konaní na určitú sumu a predáme ho drahšie, má toto vplyv na výšku dane? 02 Oct

Ak nehnuteľnosť bola ohodnotená v dedičskom konaní na určitú sumu a predáme ho drahšie, má toto vplyv na výšku dane?

Dobrý deň, v roku 2014 sme zdedili so sestrou po otcovi časť bytu. Ďalšiu časť zdedila jeho manželka. U notára bola hodnota bytu uvedená vo výške 50 000 €. Ak by sme byt predali za 80 000 € plynie nám z tohto rozdielu ceny nejaká povinnosť platiť dane, alebo iné poplatky? Otec mal v byte trvalý pobyt viac ako 5 rokov. Ďakujem

Daňová poradňa
Ak zrušíme darovaciu zmluvu, budeme oslobodení od dane? 19 Mar

Ak zrušíme darovaciu zmluvu, budeme oslobodení od dane?

Dobrý deň. Moja mama mi pred nedávnom darovala byt, v ktorom dlhodobo býva a má aj trvalý pobyt. Už mám výpis z katastra. Byt by sme chceli teraz predať. Existuje nejaká možnosť ako darovanie zrušiť/odvolať tak, aby pri predaji nemusela platiť daň z predaja nehnuteľností? Alebo sa tam naozaj posudzuje len dĺžka vlastníctva a dátum nadobudnutia podľa výpisu z katastra?

Daňová poradňa
Žijeme a pracujeme na Slovensku, ale predali sme pozemok v Rakúsku. Kde by sme mali podať daňové priznanie? 19 Feb

Žijeme a pracujeme na Slovensku, ale predali sme pozemok v Rakúsku. Kde by sme mali podať daňové priznanie?

Dobrý deň, moja otázka sa týka predaja stavebného pozemku v Rakúsku. Pozemok sme kupovali v r. 2010 a predávali sme ho r. 2013. V Rakúsku nám povedali, že daňové priznanie máme podať na Slovensku. Na Slovensku nám povedali, že nemusíme daňové priznanie z predaja podávať. Bývame aj pracujeme na Slovensku. Ako to teda je? Za odpoveď vopred ďakujem.

Daňová poradňa