Kúpa bytu cez RK s dlžobou na bytovom podniku

Dobrý deň. Rozhodol som sa kúpiť byt a aby to bolo pre mňa jednoduchšie, riešil som to cez realitku. Po obhliadke bytu sme sa stretli ja, predchádzajúci majiteľ bytu a majiteľka realitnej kancelárie. Podpísal som kúpnu zmluvu a všetci traja sme šli do banky kde som na pokyn šéfky realitnej kancelárie previedol peniaze na účet predávajúceho. Kúpnu zmluvu som podpísal 29.10.2015 no v katastry stále figuruje meno predchádzajúceho majiteľa bytu a nie moje, no a na bytovom podniku som sa dozvedel že tam má majiteľ dlžobu takmer 1000 eur, pričom ma na to neupozornil ani on ani realitná kancelária. Tento nedoplatok zrejme bráni prepísaniu bytu na mňa. Preto sa chcem opýtať ako ďalej. Mám odstúpiť od kúpy bytu a žiadať vrátenie peňazí alebo doplatiť nedoplatok za bývalého majiteľa? A kto nesie vinu predchádzajúci majiteľ alebo realitná kancelária? Ďakujem

Dobrý deň. Na základe vami uvedených skutočností možno konštatovať, že je obvyklé, že pri kúpe bytu by mal vlastník predmetnej nehnuteľnosti mal upozorniť kupujúceho na skutočnosť, že má na bytovom podniku dlžobu. Taktiež sa domnievame, že nakoľko sa podľa všetkého jedná o sprostredkovanie predaja cez realitnú kanceláriu, táto kancelária mala mať v rámci svojej činnosti vedomosť o vami uvedenej dlžobe. Povinnou prílohou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je aj vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Nakoľko uvádzate, že vlastník predmetnej nehnuteľnosti má dlh vo výške 1 000 €, takáto príloha súčasťou návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra evidentne byť nemohla. Z vami popisovaných skutočností však nemožno jednoznačne vyvodiť, či sa jedná o jedinú vadu tohto návrhu. Ohľadom odstúpenia od zmluvy možno konštatovať, že možnosť uplatnenia tohto právneho inštitútu bude závisieť najmä na obsahu vami uzatvorenej kúpnej zmluvy. Avšak aj v prípade, že by vám toto právo z kúpnej zmluvy vyplývalo, vám vzhľadom na vami už vykonaný prevod finančných prostriedkov neodporúčame. Správa katastra po zistení, že vyššie uvedené vyhlásenie správcu nie je súčasťou návrhu na vklad, by mala konanie prerušiť a vyzvať navrhovateľov na jeho doplnenie. Z tohto dôvodu vám odporúčame uhradiť dlžobu vlastníka nehnuteľnosti na bytovom podniku, získať vyhlásenie správcu a tým zabezpečiť dokončenie vkladu vášho vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pokiaľ nebránia vykonaniu vkladu aj iné okolnosti, resp. vady. Následne môžete vami uhradenú dlžobu vymáhať od pôvodného vlastníka nehnuteľnosti.