Právna poradňa

Investičný zámer tretej strany marí základný účel priestoru, ktorý som si prenajal. 05 Feb

Investičný zámer tretej strany marí základný účel priestoru, ktorý som si prenajal.

Dobrý deň, som konateľom spol.s.r.o. a mám uzatvorenú NZ na nebytový priestor 4m2 .Požiadal som znovu o rozšírenie podnikania o ďalšie 4m2. V ponukovom konaní,ktoré som vyhral, bolo uvedené,že prenajímateľ nemôže poskytnúť el.energiu.Súhlasil som a preto bol uzatvorený dodatok k NZ s uvedeným problémom.El.energiu privediem od iného dodavateľa. V súčastnosti prebiehajú konania s organ.zložkami,kde sa dozvedám,že v uvedenom priestore bude prebiehať nejaký investičný zámer, ktorý sa dotkne i môjho predmetu nájmu a uvedený priestor budem musieť vypratať na svoje náklady.Kde sa mám vypratať,ako to bude s nájmom a ušlom zisku po dobu investičného zámeru. V dobrej viere som podpísal dodatok NZ s jediným problémom v el.sieti.Je táto nová informácia zavadzajúca pre naplnenie podstaty dodatku NZ? Mala byť uvedená už v ponukovom konaní a v dodatku NZ? Podľa môjho názoru tento investičný zámer považujem za akt,keďpo uzavretí zmluvy sa zmarí jej základný účel, ktorý bol v nej výslovne vyjadrený, v dôsledku podstatnej zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavrela.Ako mám ďalej reagovať voči organ.zložkám pri jednaniach, ktoré ma teraz čakajú,ktoré vynesú konečný verdikt podmienok zo strany organ.zložiek voči mojej s.r.o.,ktoré budem musieť splniť. Neviem či prenajímateľ s právom uzatvárať NZ s ktorým som podpísal dodatok NZ vedel o tomto zámere organizačných zložiek. Ďakujem

Právna poradňa
Dedičské konanie - dedenie po poručiteľke 05 Feb

Dedičské konanie - dedenie po poručiteľke

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o pomoc. Zomrela mi mama. Mám ešte dvoch súrodencov a náš štvrtý brat zomrel pred troma rokmi. Má prebehnúť dedičské konanie a začal sa do toho angažovať syn nášho mŕtveho brata. Moja otázka teda znie, či má syn mŕtveho brata nárok na dedičstvo po našej mame. Ďakujem

Právna poradňa
Je možné zriadiť doživotné užívanie nehnuteľnosti bez vecného bremena a následného vkladu na kataster? 05 Feb

Je možné zriadiť doživotné užívanie nehnuteľnosti bez vecného bremena a následného vkladu na kataster?

Dobrý deň, S priateľom sme kúpili rodinný dom do ktorého sa nasťahujeme aj spolu s mojou mamou.Na kúpu domu nám určité finančné prostriedky dala mama a na zvyšok sme si zobrali hypotéku.Rodinný dom mame v podielovom spoluvlastníctve iba ja s priateľom kvôli banke.Existuje nejaká zmluva o zriadení doživotného užívania stavby aj bez vecného bremena a nasledneho vkladu na kataster? Pretože kvôli hypotéke vecné bremeno na dom mať nemôžeme.

Právna poradňa
Poľnohospodársky pozemok - vysporiadanie podielového spoluvlastníctva 05 Feb

Poľnohospodársky pozemok - vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, dvaja spoluvlastníci vlastníme poľnohospodársky pozemok v extraviláne. Ja ako 2/3 spoluvlasník vlastním cca 1700m2 a druhá spoluvlastníčka vlastní cca 950m2. Podĺa ÚPI danej lokality je možné v danej lokalite postaviť rekreačnú budovu, avšak výmera pozemku musí byť min. 1000m2. Spoluvlastníčka chce súdnou cestou vysporiadať spoluvlastníctvo, ale vzhľadom na ÚPI je odkázaná na to, aby sme jej z mojej výmery odstúpili cca 50m2 s čím my nesúhlasíme. Môže nás súd zaviazať t.j. donútiť v rámci súdneho vysporiadania odstúpiť jej 50m2 aj proti našej vôli? Ak spoluvlastníčke s 1/3 podielom t.j. s výmerou cca 950m2 neodstúpime potrebných 50m2 je možné vysporiadať spoluvlastnícke podiely? Ďakujem za odpoveď.

Právna poradňa
Výhradná zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti uplynula, čo ďalej? 05 Feb

Výhradná zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti uplynula, čo ďalej?

Dobrý deň. Predávam dom a podpísal som RK výhradnú zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti na dobu určitú. Chcem sa spýtať ako postupovať po uplynutí tejto určenej doby.RK nehnuteľnosť nepredala ani počas určenej doby nebol spísaný protokol o obhliadke...ďakujem za odpoveď

Právna poradňa