Predávajte nehnuteľnosti s Reality.sk aktívne!

Sprístupnené doplnkové služby pre súkromnú inzerciu.

Na Reality.sk máte k svojim inzerátom dostupné nové možnosti, ako ich medzi ostatnými ponukami zvýrazniť a tak uspieť v boji s konkurenčnými ponukami.

Na výber máte základný nástroj na recykláciu a zvýraznenie už za 0,3€; alebo si môžete aktivovať prioritu a byť medzi prvými vo výpise inzerátov. Využiť môžete kombinovanie zvýraznenia s prioritu v pripravených balíčkoch a spraviť tak krok k úspešnému predaju či prenájmu. Doplnkové služby si môžete aktivovať v prehľade Vašich inzerátov ( pravé menu - "Práca s inzerátmi" ) a po kliknutí na červenú ikonu so šípkou hore v pravej časti prehľadu inzerátu sa dostanete na obrazovku s výberom požadovanej služby.

Zvýraznenie inzerátu - nástroj na grafické zvýraznenie vašej ponuky v prehľade inzerátov na Reality.sk. 
Táto služba farebne zvýrazní Váš inzerát a zároveň ho aj automaticky zrecykluje (zmení dátum 1. publikácie a aj dátum aktualizácie inzerát sa posunie vyššie vo vyhľadávaní – ako novinka). Recyklácia sa vykoná raz, hneď po spustení služby (jej zaplatení). 


Priorita inzerátu -
 nástroj na umiestnenie vašej ponuky na prvé stránky výsledku vyhľadávania (pred štandardnú inzerciu) na Reality.sk. Inzerát sa zobrazuje len tam, kde podľa vyhľadávania patrí. Inzerát má len mierne inú grafiku, ale zato sa "predbieha" pred ostatné inzeráty.

 

Zvýraznenie inzerátu s recykláciou môžete zaplatiť aj cez SMS (1 a 7 dňovú aktiváciu), ostatné služby je možné uhradiť len kartou alebo cez bankový prevod (resp. vklad). Služby sú pre inzerát aktivované na zvolený počet dní až po úspešnej platbe. Základné informácie o súkromnej inzercií na Reality.sk nájdete tu. 

Zároveň pribudla možnosť predĺženia platnosti inzerátu (jeho základné zverejnenie) a to o ďalších 30 dní. Predĺženie platnosti môžete vykonať kedykoľvek počas platnosti inzerátu. Nových 30 dní sa pripočíta k už zaplatenej dobe (čiže predĺžením nestratíte ani jeden deň zo zverejnenia inzerátu). Predĺženie zverejnenia inzerátu urobíte po prihlásení v pravom menu "Práca s inzerátmi" a v prehľade inzerátov nájdete v strede nápis "Predĺžiť platnosť tu" - hneď vedľa vidíte aj aktuálne platný dátum, do kedy je inzerát zaplatený.

 

 Cenník doplnkových služieb pre súkromnú inzerciu (všetky ceny sú s DPH):

Zvýraznenie inzerátu s recykláciou 1 deň – 0,30€

Zvýraznenie inzerátu s recykláciou 7 dní – 1,50€

Zvýraznenie inzerátu s recykláciou 20 dní – 3,50€

 

Prioritný inzerát 7 dní – 6,00€

Prioritný inzerát 20 dní – 16,00€

 

Prioritný inzerát so zvýraznením + recyklácia 7 dní – 7,00€

Prioritný inzerát so zvýraznením + recyklácia 20 dní – 18,00€

 

Základná cena súkromnej inzercie sa nemení – za publikovanie inzerátu je cena 12€ na 30dní (aj v prípade predĺženia).

Všetky ceny sú s DPH. Zmena cien vyhradená. Po zmene cenníka nemá prevádzkovateľ portálu nárok na doplatenie objednaných a zaplatených služieb zo strany inzerentov. V čase objednávania platí pre inzerenta uvedená cena a je konečná!