Spôsob fungovania kreditného systému

Kreditný systém Reality.sk funguje podobne ako pri mobilných telefónoch. Nadobúdatelia si budú v členskej sekcii vyberať výšku kreditu, ktorý si následne dobijú bankovým prevodom. Pri výbere výšky kreditu sa automaticky vygeneruje objednávka, kde bude naše číslo účtu, variabilný symbol pod ktorým treba kredit uhradiť a suma úhrady. Po uhradení nadobúdateľ obdrží riadnu faktúru – daňový doklad ( emailom alebo na vyžiadanie poštou). Pokým je kredit uhradený so správnym variabilným symbolom, sumou a na správny účet, kredit je k dispozícii nadobúdateľovi najneskôr do troch pracovných dní odo dňa úhrady.  V členskej sekcii máte neustále prehľad o aktuálnej výške kreditu a detailný prehľad o čerpaní kreditu. A takisto aj mesačný súhrn pohybov. Podľa vlastného uváženia si môžete nastaviť automat, ktorý Vás upozorní na znížený kredit napr. Zašli mail, ak kredit klesne pod 1.000 alebo Ak klesne kredit pod 1.000, zašli objednávku na dobitie 5.000 kreditov. 
Takisto v prípade nastavenia Vám systém bude posielať výsledok denného spoplatnenia na mail.

Systém bude automaticky upozorňovať nadobúdateľa ak kredit klesne pod 100. Všetky služby systému Reality.sk sa budú automaticky odrátavať od Vášho kreditu. V členskej sekcii má každý nadobúdateľ detailný prehľad o tom do kedy má jednotlivé služby zaplatené, resp. v akom dni bude za ne kredit odpočítaný.

V prípade, že konto nadobúdateľa nedisponuje dostatočným počtom kreditov ku dňu, kedy má byť poplatok odčítaný, služba nebude dodaná. 
Vo vašej členskej sekcii však budú všetky inzeráty naďalej prístupné, môžete ich upraviť, vymazať atď. V okamihu pripísania kreditu sa služby (na ktoré vystačí kredit) aktivujú a budú ďalej prístupné.


Cenník služieb reality.sk nájdete tu.